شاید برای شما تعجب آور باشد که هواپیما به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل امن در دنیا به شمار می آید. احتمال مرگ و میر ناشی گاز گرفتگی سگ یا نیش زنبور یا رعد و برق از نظر آماری از مردن در اثر سانحه سقوط هواپیما بیشتر است. مسافرت با هواپیما یکی از روشهای بسیار امن است که برای اثبات آن دلایل متعددی وجود دارد .

نکاتی جالب درباره پرواز:

‼️همه ما در خصوص آموزش های مورد نیاز برای یک پزشک موفق به خوبی واقف هستیم. معمولا ۷ سال دوره فشرده برایدکتر ای عمومی نیاز است.جالب است که بدانید شرکت های هوایی مطرح چنین هزینه هنگفتی را صرف آموزش خلبانان خود می کنند. گروهی دیگر از افراد که در پرواز یک هواپیما نقش دارند ناظران ترافیک هوایی یا همان مهندسین پرواز هستند. این افراد اعم از مرد و زن مسئول جان مسافران هوایی هستند.خالی از لطف نیست که بدانید این افراد حدود  ۴-۳ سال آموزش می بینند. آن ها در یک شیفت ۸ ساعته ۵ ساعت را با دقت هر چه تمام تر صرف نظارت بر ترافیک هوایی می کنند.

‼️باید به خاطر داشت که در واقع هر سیستمی در هواپیمای بازرگانی دارای یک سیستم پشتیبان است که در صورت از کار افتادن سیستم اولیه سیستم پشتیبان به کار خواهد افتاد.در هر هواپیما دو خلبان،حداقل دو موتور،۲ تا ۳ سیستم خلبان خودکار و چندین رایانه جداگانه وجود دارند که قادرند در هنگام از کار افتادن سیستم ها هدایت هواپیما را بر عهده گیرند.حتی برای فرود هواپیما ۷۴۷ که ایمنی آن بسیار بالاست حداقل ۱۸ عدد چرخ وجود دارد.

‼️در مکانیسم یک پرواز، برای هر یک ساعت پرواز به طور متوسط ۱۲ ساعت صرف نگهداری از هواپیما در سطح زمین می شود. جالبتر از آن این است که برای هر هواپیما مسیر اختصاصی پرواز وجود دارد و در شعاع ۱۶ کیلومتری هواپیمای دیگری حق ورود به آن منطقه را ندارد.

‼️احتمال مرگ ناشی از موارد مختلف ثابت می کند که چرا نباید از پرواز با هواپیما ترسید. خواه پرواز با یک هواپیمای بازرگانی ،خواه با هواپیمای شخصی  یا حتی یک بالگرد باشد. جالب است بدانید که مرگ و میر ناشی از سقوط یک هواپیمای بازرگانی نسبت یک  به هفت میلیون می باشد .